Søknad om permisjoner

Arkivserie:    Søknad om permisjoner
Daglig ansvar:    Avd. sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Søknader om velferdspermisjoner og kurs. Administrative vedtak.
Tilgang for:    Avd.sykepleier
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor førstesekretær pleie-og omsorg
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    1 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet