Trygghetsalarm

Arkivserie:    Trygghetsalarm
Daglig ansvar:    Avd. sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Oversikt over tildelte trygghetsalarmer
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor førstesekretær pleie- og omsorg
Overføring:    
Kassasjon    
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Oppbevares til evt. oppsigelse. Blir da flyttet over til journal.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet