Ukeplan hjemmehjelp

Arkivserie:    Ukeplan hjemmehjelp
Daglig ansvar:    Førstesekretær pleie- og omsorg
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Opplysninger om arbeidsfordeling hjemmehjelp
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Kronologisk
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor førstesekretær pleie- og omsorg
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    1 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet