Mors-arkiv

Mors-arkiv
Arkivserie:    Mors-arkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Personarkiv med mapper
Journalførende enhet:    
Innhold:    Mapper over døde pasienter
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk etter fødselsdato
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kjeller sykehjem
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Mors-arkivet finnes både elektronisk og papirbasert
Produsert i elektronisk system:    Proffdoc Online
Godkjent av:    
Dato:    29.03.2007

Infosikkerhet