Dødsprotokoll

Arkivserie:    Dødsprotokoll
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Protokoll
Journalførende enhet:    
Innhold:    Oversikt over døde pasienter med dødsårsak, dødsdato, og i hvilken kommune man døde i.
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk etter dødsdato
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Ekspedisjon - legekontor
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Håndskrevet protokoll
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet