Kystlab

Kystlab
Arkivserie:    Kystlab
Daglig ansvar:    
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Analyseresultat av vannprøver + møtereferat
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Ekspedisjon - legekontor
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    
Type:    Kopi
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet