Rundskriv fylkeslegen

Arkivserie:    Rundskriv - Fylkeslegen
Daglig ansvar:    
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet