Rutineperm

Arkivserie:    Rutineperm
Daglig ansvar:    
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Kvalitetssikring, telefon o.l.
Tilgang for:    
Ordning:    
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor ekspedisjon
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Endres ved behov.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet