Brukerarkiv

Arkivserie:    Brukerarkiv
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Låsbar tralle
Journalførende enhet:    
Innhold:    Opplysninger om pasienter som bor på langtidsopphold ved sykehjemmet
Tilgang for:    Avd.sykepleier
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor enhetsleder
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Avd.sykepleier gir ansatte fullmakt etter ansvar/ansvarsområde.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet