Mors-arkiv

Arkivserie:    Mors-arkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Personarkiv
Journalførende enhet:    
Innhold:    Journal over døde pasienter
Tilgang for:    Enhetsleder
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Låsbart arkivrom på sykehjem
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Har et likdan mors-arkiv ved hjemmetjenesten
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet