Avviksskjema

Arkivserie:    Avviksskjema
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Skjema over avvik i arbeidstiden. F.eks feil behandling av pasienter eller skade vedr. pasient eller arbeidstaker i arbeidstiden.
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor enhetsleder
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet