Brannprotokoll

Arkivserie:    Brannprotokoll
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Prosedyrer ved brann/brannvern (forebyggende).
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Tematisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor enhetsleder
Overføring:    
Kassasjon    
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Innholdet skiftes ved behov.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet