Etterberegning pasientopphold

Arkivserie:    Etterberegning pasientopphold
Daglig ansvar:    
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    
Tilgang for:    
Ordning:    
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    
Fysisk plassering:    Ekspedisjon sykehjem
Overføring:    
Kassasjon    
Antall år til kassasjon    
Type:    
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet