Kontrollskjema dosetter

Arkivserie:    Kontrollskjema dosetter
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Skjema for daglig kontroll av medisindosett
Tilgang for:    Sykepleiere
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor enhetsleder
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Skjema blir lagt i brukerarkivet etter hver som det blir fullskrevet
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet