Krisehåndtering

Arkivserie:    Krisehåndtering
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Prosedyrehåndbok
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor enhetsleder
Overføring:    
Kassasjon    
Antall år til kassasjon    
Type:    
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Innholdet i permen blir forandret ved behov
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet