Legemiddelhåndtering

Arkivserie:    Legemiddelhåndtering
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Prosedyrer
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor enhetsleder
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet