Vikarpool

Arkivserie:    Vikarpool
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Oversikt over fortløpende planlegging av arbeidstid for ansatte i pool Pleie- og omsorg
Tilgang for:    Avd.sykepleier
Ordning:    Kronologisk
Periode:    2 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor enhetsleder
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    2 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2007

Infosikkerhet