Kopibok for barnevern

Arkivserie:    Kopibok for barnevern
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Rapport til Fylkesmannen og SSB. Kvartalsvise.
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk
Periode:    Kontinuerlig
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    På enhetsleders kontor
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Kopi
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    BvPro
Godkjent av:    
Dato:    19.03.2007

Infosikkerhet