Serieordna arkiv Klientarkiv

Arkivserie:    Klientarkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Mappe for hver klient
Journalførende enhet:    NAV
Innhold:    Saker etter Lov om barnevernstjenester
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    Så lenge klienten er aktiv
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Arkiv NAV - låsbart arkiv.
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Konsesjon fra Datatilsynet
Produsert i elektronisk system:    BvPro
Godkjent av:    
Dato:    19.03.2007

Infosikkerhet