Klientarkiv

Arkivserie:    Klientarkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Arkivskap NAV
Journalførende enhet:    
Innhold:    Saker etter Sosialtjenesteloven.
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    Kontinuerlig
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Låst arkivskap
Overføring:    Fjernarkiv etter personnummer
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    Oppbevaring så lenge klienten er aktiv. Avleveres til IKA Møre og Romsdal 10 år etter siste kontakt.
Merknader:    Konsesjon fra Datatilsynet.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    19.03.2007

Infosikkerhet