Støttekontakt, fosterhjem og avlastning

Arkivserie:    Støttekontakt, fosterhjem og avlastning
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Avtaler lønn-, timetall
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    Kontinuerlig
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Arkiv NAV
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Vedtak om støttekontakt blir kun lagt på personmappen til mottaker av støttekontakt.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    19.03.2007

Infosikkerhet