Taushetsplikt

Arkivserie:    Taushetsplikt
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Underskrevne skjema for taushetsplikt
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Arkiv kontor NAV
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    19.03.2007

Infosikkerhet