Bostøtte

Arkivserie:    Bostøtte
Daglig ansvar:    Publikumssenter?
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    Publikumssenter
Innhold:    Søknader og lister over vedtak.
Tilgang for:    
Ordning:    Etter år
Periode:    Kontinuerlig
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    
Overføring:    Fjernarkiv etter 3 år
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Alle søknader blir registrert på Online og behandlet av Husbanken.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    19.03.2007

Infosikkerhet