Møtebok for administrative saker

Arkivserie:    Møtebok for administrative saker.
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Jfr. Lov om sosialtjenesten, §4,5 og 6.11
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Arkiv NAV. Ringperm i låst skap.
Overføring:    Fjernarkiv etter 1 år
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    Socio
Godkjent av:    
Dato:    19.03.2007

Infosikkerhet