Postjournal

Arkivserie:    Postjournal
Daglig ansvar:    Enehetsleder
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    NAV
Innhold:    Registrering av inngående og utgående post i Socio
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Arkiv NAV. Ringperm i låst skap.
Overføring:    Fjernarkiv
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Kopi
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    Socio
Godkjent av:    
Dato:    19.03.2007

Infosikkerhet