Fakturering - innkreving

Arkivserie:    Fakturering/innkreving
Daglig ansvar:    Sekretær økonomiavdeling
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    Publikumssenter/sentralarkiv
Innhold:    Inneholder korrespondanse vedr. fakturering og innkreving. Unntatt off.
Tilgang for:    Sekretær og økonomisjef
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor sekretær
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    1 år
Type:    Kopi
Kassasjonshjemmel:    I følge Regnskapsforskrifter
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    Agresso regnskap
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet