Purringer

Arkivserie:    Purringer
Daglig ansvar:    Sekretær
Arkiv:    Perm
Journalførende enhet:    Publikumssenter/sentralarkiv
Innhold:    Kopi av utsendte purringer
Tilgang for:    Sekretær og Økonomisjef
Ordning:    
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Publikumsavdeling
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    
Type:    Kopi
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Purringer som er betalt blir makulert etter hvert.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet