Bankutskrifter - konti

Arkivserie:    Bankutskrifter/konti
Daglig ansvar:    Konsulent økonomi
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Kontoutskrifter
Tilgang for:    Konsulent økonomiavdeling
Ordning:    Kronologisk
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Inneværende år kontor økonomikonsulent
Overføring:    2 år i nærarkiv. Deretter fjernarkiv
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    3 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet