Hovedbok - remittering - kvitteringslister

Arkivserie:    Hovedbok/remittering/kvitteringslister
Daglig ansvar:    Konsulent økonomi
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    
Innhold:    Oversikt over betaling til leverandører/kvitteringsliste fra bank
Tilgang for:    Konsulent og økonomisjef
Ordning:    Kronologisk
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Inneværende år, kontor konsulent økonomi
Overføring:    2 år i nærarkiv. Deretter til fjernarkiv
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    10 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet