Hovedbok

Arkivserie:    Hovedbok
Daglig ansvar:    Konsulent økonomi
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    Publikumssenter/sentralarkiv
Innhold:    Datalister over OCR-innbetalinger
Tilgang for:    Konsulent økonomiavdelingen
Ordning:    Kronologisk
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Inneværende år - konsulent økonomiavdeling
Overføring:    1 år i nærarkiv. Deretter fjernarkiv.
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    10 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet