Innlån

Arkivserie:    Innlån
Daglig ansvar:    Økonomisjef
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    Publikumssenter/sentralarkiv
Innhold:    All korrespondanse i tilknytning til låneopptak
Tilgang for:    Økonomisjef?
Ordning:    Saksarkiv
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Perm kontor økonomisjef
Overføring:    Etter nedbetaling av lån til sentralarkiv
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet