Leverandørbilag/inngående faktura

Leverandørbilag/inngående faktura
Arkivserie:    Leverandørbilag/inngående faktura
Daglig ansvar:    Konsulent økonomi
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    
Innhold:    Inngående faktura
Tilgang for:    
Ordning:    Nummerserie
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Ringpermer
Inneværende år kontor konsulent
Overføring:    2 år i nærarkiv. Deretter fjernarkiv
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    10 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    Agresso regnskap
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet