Pantobligasjoner

Arkivserie:    Pantobligasjoner
Daglig ansvar:    Økonomisjef
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    Publikumssenter/sentralarkiv
Innhold:    Tinglyste pantobligasjoner
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    Etter behov
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Arkivboks nærarkiv
Overføring:    Blir sendt til skyldneren etter sletting
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet