Utgående faktura

Utgående faktura
Arkivserie:    Utgående faktura
Daglig ansvar:    Sekretær
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    
Innhold:    Datalister/grunnlag
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk etter oppdragsgiver
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Ringperm
Inneværende år kontor sekretær
Overføring:    2 år i nærarkiv. Deretter til fjernarkiv
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    10 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet