Utlån

Arkivserie:    Utlån
Daglig ansvar:    Konsulent økonomi/økonomisjef
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    Publikumssenter/sentralarkiv
Innhold:    Ut- og innbetalinger på de enkelte lån
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    Etter behov
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Perm kontor konsulent økonomi
Overføring:    Arkivboks til lånet er nedbetalt
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet