Daglig oppgave fra Nordea

Arkivserie:    Daglig oppgave fra Nordea
Daglig ansvar:    Skatteoppkrever
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    
Innhold:    Kontoutskrift for skatt
Tilgang for:    
Ordning:    Etter dato
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Nærarkiv økonomikontoret
Overføring:    Fjernarkiv etter 1 år
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    3 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet