Hovedboksbilag

rkivserie:    Hovedboksbilag
Daglig ansvar:    Skatteoppkrever
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    
Innhold:    Regnskapsbilag
Tilgang for:    
Ordning:    Nummerserie
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Økonomiavdeling
Overføring:    2 år i nærarkiv. Deretter til fjernarkiv
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    10 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet