Oppgaver fra arbeidsgiver - Smøla okmmune

rkivserie:    Oppgaver fra arbeidsgiver - SK
Daglig ansvar:    Skatteoppkrever
Arkiv:    Økonomikontoret
Journalførende enhet:    
Innhold:    Lønns- og trekkoppgave. Årsoppgave.
Terminoppgave. Utregning av oppgave arbeidsgiveravgift.
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk/alfabetisk for lønns- og trekkoppgave/årsoppgave
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Nærarkiv økonomikontor
Overføring:    Fjernarkiv etter 1 år
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    10 år
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    02.03.2007

Infosikkerhet