Restanselister, arbeidsgiveravgift, forskuddspliktig/etterskuddspliktig