Elevarkiv

Arkivserie:    Elevarkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Saksarkiv
Journalførende enhet:    Publikumssenter
Innhold:    Informasjon om elever med spesialundervisning
Tilgang for:    
Ordning:    Etter fødselsdato
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    26.03.2007

Infosikkerhet