Elevarkiv

Arkivserie:    Elevarkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Mapper i arkivskap
Journalførende enhet:    Publikumssenter/sentralarkiv
Innhold:    Mapper med opplysninger om elever som går i kulturskolen
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor kulturskolerektor
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Elevarkivet vil være både elektronisk og papirbasert til elevene går ut av kulturskolen.
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    29.03.2007

Infosikkerhet