Eiendomsarkiv - kommunale bygg

rkivserie:    Eiendomsarkiv - kommunal bygg
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Hengemapper i arkivskap
Journalførende enhet:    
Innhold:    
Tilgang for:    
Ordning:    
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor - Tekniske tjenester
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    GISLine
Godkjent av:    
Dato:    29.03.2007

Infosikkerhet