Eiendomsarkiv

Arkivserie:    Eiendomsarkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Hengemapper i arkivskap
Journalførende enhet:    Publikumssenter
Innhold:    
Tilgang for:    
Ordning:    
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor - tekniske tjenester eller Publikumssenter?
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Finnes som papirbasert arkiv fram til 01.01.08. Deretter elektronisk arkiv.
Produsert i elektronisk system:    GISLine
ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    29.03.2007

Infosikkerhet