ePhorte

Systeminformasjon
 
Systemnavn:    ePhorte
Tatt i bruk:    29.03.2007
Avsluttet dato:    29.03.2007
      
Administrative data
 
Arkivserier/Arkivdeler:    

Elevarkiv
Innlån
Liste over mottatte tidsskrift
Møtebok Eldreråd/råd for funksjonshemmede
Møtebok Formannskapet
Møtebok Kommunestyret
Møtebok Livsløpsutvalget
Møtebok Personalutvalget
Møtebok SU
Møtebok Teknikk-, plan- og miljøutvalget
Offentlig postjournal
Pantobligasjoner
Postjournal
Prosedyreperm - Fysioterapitjenesten
Prosedyreperm - Helsestasjon
Prosedyreperm - Skolehelsetjenesten
Rutinebeskrivelser
Saksarkiv
Utlån


Innhold:    
Lisensinnehaver:    
Brukergrupper:    
Systemansvarlig:    Smøla kommune v/Anne Kathrine Wang
Driftansvarlig:    Driftsteam Kristiansund (Orkide)
Relasjon til andre system:    
Leverandør:    Ergogroup
Merknader:    
      
Tekniske data
 
Databaseplattform:    
Produksjonsformat:    
Arkivformat:    pdfa
Merknader:    
      
Bevaring
 
Kassasjon:    Ja
Hjemmel:    
Tabelluttrekk:    
Overføring:    
Metadata:    
Merknader:    
Godkjent av:    
Dato:    29.03.2007
      
Infosikkerhet
 
Meldeplikt:    Ja
Dato for sist meldt:    
Klassifikasjon:    Sensitiv
Risikovurdering:    
      
GDPR
 
Type personopplysninger:    
Systemtype:    
Systemplassering:    
Systemeier:    
Behandlingsansvarlig:    
Innhentet databehandleravtale:    
Formål med behandlingen:    
Sikkerhetstiltak beskrivelse:    
Omfang personopplysninger:    
Loggfunksjon:    
Sletting av data:    
Antall brukere:    0
      
Vedlegg
 
Ingen vedlegg