SOFIE

Systeminformasjon
 
Systemnavn:    SOFIE
Tatt i bruk:    29.03.2007
Avsluttet dato:    29.03.2007
      
Administrative data
 
Arkivserier/Arkivdeler:    

  • Avregningsmateriell - etterskuddspliktig
  • Avregningsmateriell-forskuddspliktig PSA/hovedavregning
  • Bilag + manuelle innbetalinger - skatt
  • Halvårsregnskap med revisjonsmelding
  • Månedsoppgjør - skatt
  • Påleggstrekk - utskrevne/betalt
  • Restanselister, arbeidsgiveravgift, forskuddspliktig/etterskuddspliktig

Innhold:    
Lisensinnehaver:    
Brukergrupper:    
Systemansvarlig:    
Driftansvarlig:    
Relasjon til andre system:    
Leverandør:    
Merknader:    
      
Tekniske data
 
Databaseplattform:    
Produksjonsformat:    
Arkivformat:    
Merknader:    
      
Bevaring
 
Hjemmel:    
Tabelluttrekk:    
Overføring:    
Metadata:    
Merknader:    
Godkjent av:    
Dato:    29.03.2007
      
Infosikkerhet
 
Dato for sist meldt:    
Risikovurdering:    
      
GDPR
 
Type personopplysninger:    
Systemtype:    
Systemplassering:    
Systemeier:    
Behandlingsansvarlig:    
Innhentet databehandleravtale:    
Formål med behandlingen:    
Sikkerhetstiltak beskrivelse:    
Omfang personopplysninger:    
Loggfunksjon:    
Sletting av data:    
Antall brukere:    0
      
Vedlegg
 
Ingen vedlegg