Compilo

Systeminformasjon
 
Systemnavn:    Compilo
Tatt i bruk:    12.05.2012
Avsluttet dato:    
      
Administrative data
 
Arkivserier/Arkivdeler:    
Innhold:    System for internkontroll / kvalitetsarbeid og avviksoppfølging
Lisensinnehaver:    Compilo
Brukergrupper:    Alle ansatte i Averøy kommune
Systemansvarlig:    Personalsjef
Driftansvarlig:    IKT Orkidé
Relasjon til andre system:    
Leverandør:    Compilo AS
Merknader:    Tidligere Kvalitetslosen AS, virksom 31.05.2012 - 07.10.2015
      
Tekniske data
 
Databaseplattform:    MS-sql
Produksjonsformat:    Office-verktøy
Arkivformat:    pdf / a tiff jpg txt mp3 mpeg
Merknader:    
      
Bevaring
 
Kassasjon:    Nei
Hjemmel:    Riksarkivarens forskrift § 7-26
Tabelluttrekk:    Siard-uttrekk
Overføring:    
Metadata:    
Merknader:    Til arkivdepot ved avslutning
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2018
      
Infosikkerhet
 
Meldeplikt:    Nei
Dato for sist meldt:    
Klassifikasjon:    Sensitiv
Risikovurdering:    
      
GDPR
 
Type personopplysninger:    Navn
E-postadresse
Bruker-Id og ansatt-ID
Systemtype:    Fagsystem
Systemplassering:    IKT Orkidé
Systemeier:    Averøy kommune
Behandlingsansvarlig:    Kommunedirektør
Innhentet databehandleravtale:    
Formål med behandlingen:    Kvalitetsutvikling, avviksbehandling, dokumentasjon, risikovurdering i virksomheten.
Sikkerhetstiltak beskrivelse:    Pålogging med brukernavn og passord
Rettighetsstyrt tilgang til informasjon
Loggføring av behandlingen
Opplæring av ansatte i behandling av informasjon/register
Sikker utskrift/Follow-me utskrift
Omfang personopplysninger:    
Personopplysninger: Annet:    Ja
Loggfunksjon:    Ja
Sletting av data:    Tilgang til systemet blir liggende 3 måneder etter avsluttet avtaleforhold eller etter "bestilling" fra personalsystemet når ansatte slutter. Opplysningene om den ansatte blir ikke slettet, men lagt inaktivt. Tilgang for systemadministrator. Avviksmeldinger med brukerID eller ansattID blir stående som lukkede meldinger i systemet med tilgangskontroll til dokumentene. Loggføring ved åpning av disse.
Antall brukere:    0
      
Vedlegg
 
Ingen vedlegg