eArkiv 360°

Systeminformasjon
 
Systemnavn:    eArkiv 360°
Tatt i bruk:    05.02.2021
Avsluttet dato:    
      
Administrative data
 
Arkivserier/Arkivdeler:    
Innhold:    Frittstående Noark-kjerne for langtidslagring av arkivverdig materiale, med
et utvidet rammeverk for eksport og import. Løsningen er i stand til å håndtere flere
forskjellige datastrukturer, og kan importere informasjon både fra sakarkivsystemer
og forskjellige typer fagsystemer.
Lisensinnehaver:    
Brukergrupper:    
Systemansvarlig:    Serviceleder og Arkivleder
Driftansvarlig:    IKT Orkide
Relasjon til andre system:    Gerica. ePhorte, P360°
Leverandør:    Tieto
Merknader:    Tatt i bruk 5. februar 2021 ifm integrasjon opp i mot Gerica. Etter at testsaker ble slettet av Tieto, begynte nummerering av saker i arkivkjernen fra og med 21/00014
      
Tekniske data
 
Databaseplattform:    
Produksjonsformat:    
Arkivformat:    
Merknader:    
      
Bevaring
 
Kassasjon:    
Hjemmel:    
Tabelluttrekk:    
Overføring:    
Metadata:    
Merknader:    eArkiv 360° er en frittstående arkivkjerne
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2018
      
Infosikkerhet
 
Meldeplikt:    Ja
Dato for sist meldt:    
Klassifikasjon:    Sensitiv
Risikovurdering:    
      
GDPR
 
Type personopplysninger:    Navn, fødselsnummer
Systemtype:    
Systemplassering:    
Systemeier:    
Behandlingsansvarlig:    
Innhentet databehandleravtale:    
Formål med behandlingen:    
Sikkerhetstiltak beskrivelse:    
Omfang personopplysninger:    
Loggfunksjon:    
Sletting av data:    
Antall brukere:    0
      
Vedlegg
 
Ingen vedlegg