Mercell

Systeminformasjon
 
Systemnavn:    Mercell
Tatt i bruk:    01.01.2016
Avsluttet dato:    
      
Administrative data
 
Arkivserier/Arkivdeler:    
Innhold:    Innkjøpssystem / Anbudsprosesser
Lisensinnehaver:    
Brukergrupper:    Ansatte og ledere med ansvar for innkjøp og anbudsprosesser
Systemansvarlig:    Harald Kulstad Bergdal
Driftansvarlig:    Mercell/IKT Orkide
Relasjon til andre system:    Integrert mot Public 360
Leverandør:    Mercell Norge AS
Merknader:    
      
Tekniske data
 
Databaseplattform:    Skyløsning hos leverandør
Produksjonsformat:    Word
Arkivformat:    PDF/A
Merknader:    
      
Bevaring
 
Kassasjon:    Nei
Hjemmel:    Riksarkivarens forskrift § 7-24
Tabelluttrekk:    Nei
Overføring:    Nei
Metadata:    
Merknader:    Innholdet i Mercell overføres til P360 gjennom integrasjon, arkivering ivaretas derfor der.
Inngående tilbud oppbevares i Mercell til klagefristen er utgått, deretter slettes dem som ikke er vinnere av anbudet.
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2018
      
Infosikkerhet
 
Meldeplikt:    Ja
Dato for sist meldt:    
Klassifikasjon:    Sensitiv
Risikovurdering:    
      
GDPR
 
Type personopplysninger:    
Systemtype:    Fagsystem
Systemplassering:    Skyløsning hos leverandør
Systemeier:    
Behandlingsansvarlig:    
Innhentet databehandleravtale:    
Formål med behandlingen:    Gjennomføre anbud
Sikkerhetstiltak beskrivelse:    
Omfang personopplysninger:    
Loggfunksjon:    
Sletting av data:    Fortløpende overføring av arkivverdige dokumenter til sak- og arkivsystemet - data i Mercell kan slettes jfr gjeldende regelverk.
Antall brukere:    0
      
Vedlegg
 
Ingen vedlegg