Microsoft Outlook

Systeminformasjon
 
Systemnavn:    Microsoft Outlook
Tatt i bruk:    12.01.2007
Avsluttet dato:    
      
Administrative data
 
Arkivserier/Arkivdeler:    
Innhold:    E-postsystem, kalender
Lisensinnehaver:    IKT Orkidé
Brukergrupper:    Ansatte og elever
Systemansvarlig:    IKT
Driftansvarlig:    IKT Orkidé
Relasjon til andre system:    Public 360°, eByggesak 360° (Plan & Build)
Leverandør:    Microsoft
Merknader:    
      
Tekniske data
 
Databaseplattform:    
Produksjonsformat:    
Arkivformat:    
Merknader:    
      
Bevaring
 
Kassasjon:    Ja
Hjemmel:    
Tabelluttrekk:    
Overføring:    
Metadata:    
Merknader:    Arkivverdig dokumentasjon blir arkivert i sak-/arkivsystem evt. fagsystem
Godkjent av:    
Dato:    06.03.2018
      
Infosikkerhet
 
Meldeplikt:    Nei
Dato for sist meldt:    
Klassifikasjon:    Ikke-sensitiv
Risikovurdering:    
      
GDPR
 
Type personopplysninger:    Navn
Telefonnummer
Epostadresse
Systemtype:    Informasjonsutveksling - epost
Systemplassering:    IKT Orkidé
Systemeier:    Averøy kommune
Behandlingsansvarlig:    Kommunedirektør
Innhentet databehandleravtale:    
Formål med behandlingen:    
Sikkerhetstiltak beskrivelse:    Pålogging med brukernavn og passord
Rettighetsstyrt tilgang til informasjon
Flerfaktor pålogging (Smartkort/ID-porten nivå 4)
Back-up (evne til gjenoppretting)
Omfang personopplysninger:    
Personopplysninger: Annet:    Ja
Loggfunksjon:    
Sletting av data:    90 dager etter avsluttet arbeidsforhold
Antall brukere:    0
      
Vedlegg
 
Ingen vedlegg