SpeedAdmin

Systeminformasjon
 
Systemnavn:    SpeedAdmin
Tatt i bruk:    01.03.2017
Avsluttet dato:    
      
Administrative data
 
Arkivserier/Arkivdeler:    
Innhold:    System for administrasjon og ledelse for kulturskolen. Håndtering av online påmelding, fakturering, utleie av instrumenter og rapportering. Kommunikasjon mellom Lærere, elever og foreldre. Kontroll av timeplan og frammøte, planlegging av arrangementer.
Lisensinnehaver:    SpeedAdmin
Brukergrupper:    Ansatte ved kulturskolen
Systemansvarlig:    Jørund Enzenbach
Driftansvarlig:    IKT Orkidé
Relasjon til andre system:    
Leverandør:    SpeedAdmin Aps
Merknader:    
      
Tekniske data
 
Databaseplattform:    Web - skytjeneste
Produksjonsformat:    
Arkivformat:    Elektronisk
Merknader:    
      
Bevaring
 
Kassasjon:    Nei
Hjemmel:    Rikarkivarens forskrift § 7-28
Tabelluttrekk:    Siard uttrekk
Overføring:    Til arkivdepot ved avslutning
Metadata:    
Merknader:    Papirarkiv
Godkjent av:    Arkivleder
Dato:    04.10.2021
      
Infosikkerhet
 
Meldeplikt:    Nei
Dato for sist meldt:    
Klassifikasjon:    Sensitiv
Risikovurdering:    Lav risiko

Ved sikkerhetsbrudd:
- Sikkerhetsbrudd meldes i kvalitetssystemet
- Det vurderes om bruddet skal meldes til den/de registrerte
- Det vurderes om Datatilsynet skal varsles
- Det settes i verk tiltak som minimerer eller stopper sikkerhetsbrudde
      
GDPR
 
Databehandleravtale:    Ja
Type personopplysninger:    Navn
Adresse
Fødselsdato (6 eller 8 siffer)
Fødselsnummer (fødselsdato og personnummer)
Telefonnummer
Epostadresse
Systemtype:    Fagsystem
Systemplassering:    IKT Orkidé
Systemeier:    Averøy kommune
Behandlingsansvarlig:    Kommunedirektør
Innhentet databehandleravtale:    
Formål med behandlingen:    Administrere elevopptak, timer, elevpenger mm
Sikkerhetstiltak beskrivelse:    Pålogging med brukernavn og passord
Rettighetsstyrt tilgang til informasjon
Loggføring av behandlingen
Sikker utskrift/Follow-me utskrift
Opplæring av ansatte i behandling av informasjon/register
Back-up (evne til gjenoppretting)
Omfang personopplysninger:    
Personopplysninger: Annet:    Ja
Loggfunksjon:    Ja
Sletting av data:    Dokumentasjon slettes iht arkivloven
Antall brukere:    0
      
Vedlegg
 
SpeedADMIN - Speedware    
Last ned:  SpeedADMIN - Speedware (46,48 kB)
standardsoftwaren SpeedADMIN